Food Den Haag


Food Den Haag

In deze TOP Academie worden leerlingen opgeleid in de Foodsector. Bij supermarkten, slagers, bakkers, in restaurants leren jongeren van collega’s het vak.

De TOP Academie Food Den Haag is een samenwerkingsverband met onder andere SVO Food, ISS Rijnstraat, ISS Hofhouse, MacDonalds, ISS catering Bronovo en versbedrijven in vis, slagerij en groenten. Leerlingen van het Esloo College, de Poort, het Stanislas College en het Hofstede College nemen deel aan deze TOP Academie.