Concept

Concept

Een vakdocent die samen met een ervaren medewerker van een bedrijf lesgeeft aan jongeren op de werkvloer. Dát is waar het in de TOP Academie om draait. Een vakschool waarin scholen en bedrijven samen zorgen voor beroepsgericht onderwijs. Samen leiden wij jongeren op voor een baan.

Met de TOP Academie willen wij jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (vso), praktijkonderwijs (pro), vmbo en mbo beter voorbereiden op de stap naar werk.

Bedrijven en scholen schrijven samen het onderwijsprogramma. De lessen zijn afgestemd op de wensen en behoeften van de betrokken bedrijven. En de lessen van de vakdocent worden op de werkvloer gegeven. Daardoor ontwikkelen jongeren sneller vak- en werknemersvaardigheden. De fijne kneepjes van het vak leren zij tijdens de stage van de medewerkers van het bedrijf, via de leermeester-gezel-constructie.

Aan het einde van de rit zijn deze jongeren zelf ervaren vakmensen geworden. En omdat zij binnen de TOP Academie de kans hebben gekregen om verschillende erkende branche certificaten en/of diploma’s te behalen kunnen zij dit ook aan de branche laten zien. De TOP Academie geeft deze jongeren perspectief op werk.