Docenten Anouk van Duin en Dirk Verhulst over de impact van de TOP Academies

Docenten Anouk van Duin en Dirk Verhulst over de impact van de TOP Academies

TOP Academie docenten moedigen leerlingen aan; “Kijk waar je nu rondloopt, je hebt zóveel mogelijkheden!”

Ze werken beiden als docent voor dezelfde organisatie; Anouk van Duin en Dirk Verhulst van CVO Accent Praktijkonderwijs. Al hebben ze verschillende achtergronden, drijfveren en een eigen takenpakket, toch hebben ze ook veel gemeen. Hun voorliefde voor het werken met praktijkschoolleerlingen, bijvoorbeeld. Beiden zijn ook als docent aan de TOP Academie verbonden. En als het aan hen ligt blijft dat voorlopig ook zo. Dirk: “Met TOP Academie leerlingen heb je minder leraar-leerlingbeslommeringen. Je communiceert op een gelijkwaardiger niveau. Die interactie werkt ontzettend prettig. Voor beide partijen.”

In gesprek met Anouk en Dirk, over dat wat de TOP Academie met henzelf, hun leerlingen en hun school doet.

“Een goed leerproces, ook voor mijzelf”

Anouk is docent zorg en welzijn in Rotterdam, en ook in die hoedanigheid bij TOP Academie Hago Zorg betrokken. Haar TOP Academie avontuur begon zo’n 6 jaar geleden, toen haar toenmalige directeur haar op de opzet van de Hago Zorg TOP Academie wees. “Een lang verhaal kort: samen met andere docenten heb ik vervolgens de opleiding vormgegeven. We liepen tegen van alles aan. Maar dat maakte vooral dat het voor mijzelf ook een ontzettend goed leerproces was.”

Inmiddels begeleidt Anouk alweer enkele jaren praktijkschoolleerlingen op hun werkplek in het Erasmus MC in Rotterdam. “De lessen worden verzorgd door Hago Zorg zelf. Ik ondersteun de docent. En ik coach de leerlingen. Want die moeten soms even op hun eigen kunnen gewezen worden. Werken binnen zo’n bedrijf is iets om trots op te zijn. Ik probeer ze dat ook mee te geven.”

De schakel tussen leerling, school en bedrijf

Wat de docent zorg en welzijn zo trekt aan het werken voor een TOP Academie? Dat is vooral de rol van schakel tussen leerling, school en bedrijf. “Ik verbind ze allemaal met elkaar en zorg voor een goed pedagogisch of didactisch klimaat. Het fijne is dat je de TOP Academie leerlingen zo kunt vormen dat ze mooie kansen krijgen op uitstroom in werk. Dat lukt heel regelmatig. Ontzettend motiverend is dat, al die succesverhalen.”

Sommige TOP Academie leerlingen blijft ze na haar 2 jaar van begeleiden in de wandelgangen van Erasmus MC tegenkomen. “Je weet waar ze vandaan komen en hebt ze zien groeien. Dan houd je ze automatisch een beetje in het vizier. Soms zwaaien we even naar elkaar. Of we maken een praatje. Werken in het onderwijs is sowieso al prachtig. Maar met deze leerlingen… Ze hebben echt een speciaal plekje in mijn hart.”

Meer het gesprek aangaan dan vertellen hoe en wat

Dirk is al jaren bij één en dezelfde Top Academie betrokken; PWC ISS (facilitair). Hij verzorgt er onder meer horecatheorielessen, maar heeft ook TOP Academie-breed organisatorische en coördinerende taken op zijn naam staan. “Toen ik Algemene Cultuurwetenschappen studeerde had ik nooit gedacht dat ik nu zou zijn waar ik nu ben. Maar zo gaat dat bij heel veel mensen; je komt er gaandeweg achter waar je hart ligt. Zo ook bij onze leerlingen”

Werken met jongeren met een kleine achterstand: dát bleek te zijn wat hij echt wilde. “Ik mocht een dagje met een vriendin in het praktijkonderwijs meelopen en was meteen verkocht! Het mooiste om te zien? Dat ze zich met een klein beetje hulp op een hele andere manier gaan inzetten en gedragen.” Dan voegt hij toe: “Ik geloof in uitdagingen. Maar mijn uitdagingen zullen altijd met deze leerlingen helpen te maken hebben. Op wat voor manier dan ook.”

Minder leraar-leerlingbeslommeringen

Dirk blijft steeds weer onder de indruk van de transformatie die zijn scholieren doormaken. TOP Academie-deelnemers die op school vooral leerling zijn, en zich daar vaak ook zo gedragen. Maar die opeens helemaal veranderen als ze op de werkvloer staan. “Dat doe ik zelf natuurlijk ook; zodra ik de school binnenloop ben ik opeens meneer Verhulst. Datzelfde gebeurt als leerlingen een werkbedrijf met allure en uitstraling binnenlopen. Dan gaan ze zich op een andere manier presenteren. Professioneel, en als werknemer. Geweldig om te zien.”

Ook verloopt de interactie tussen hem en zijn TOP Academie leerlingen op een gelijkwaardiger niveau, zo vertelt hij. “Je kunt meer het gesprek aangaan, omdat je veel minder docent en meer volwassene voor ze bent. Dat leidt tot hele interessante conversaties.” Én dan zijn er nog de kansen, die de TOP Academie constructie aan zijn leerlingen biedt. “De TOP Academie opent deuren voor leerlingen. Terwijl ze zonder de TOP Academie waarschijnlijk een ‘nee’ hadden gehoord op een stageverzoek, komen ze nu wel bij bepaalde gerenommeerde bedrijven binnen. Dat is heel mooi en bevredigend om te zien.”

“Alles staat of valt met betrokkenheid”

Het aantal TOP Academies groeit snel. En dat betekent dat niet alleen potentiële leerlingen, maar ook docenten van de deelnemende praktijkscholen op de hoogte moeten worden gehouden. “We gaan ze dan ook voorlichting geven. Over alle mogelijkheden en richtingen die er zijn. Want alles staat of valt met betrokkenheid”, zo vertelt Anouk. “Het zijn uiteindelijk de docenten die leerlingen kunnen enthousiasmeren. Dan moeten zij wel precies weten hoe en wat.”

Docenten laten weten wat er speelt is van groot belang, zo beaamt ook Dirk. Hij spant zich dan ook in om zijn collega’s meer te laten ‘ervaren en zien’ van wat er via de TOP Academie te leren valt. “Op mijn school is het al enkele jaren heel duidelijk dat ik 1 dag in de week voor de TOP Academie afwezig ben. Maar voor sommige collega’s is slecht zichtbaar wat ik daar allemaal doe en behaal. Als ik dan een docent op locatie op bezoek krijg, ontstaat er veel meer begrip. Dat begrip is ook van belang voor mijn leerlingen. Gelukkig neemt Learn2Work wat dat betreft ook initiatief. Docenten krijgen dus steeds beter zicht op wat er bij ons precies wordt gedaan.”

Kijk waar je rondloopt!

Volgens Dirk is ook het beeld dat praktijkschoolleerlingen van zichzelf hebben iets om in het oog te houden. “Voor onze leerlingen is het van groot belang dat ze iets kunnen behalen. Zeker omdat velen de stap naar praktijkonderwijs als slecht nieuws hebben ervaren. Een school waar je geen ‘echte’ diploma’s kunt behalen; het is iets waar leerlingen soms mee stoeien. Door ze branchecertificaten te laten behalen en ze kansen te geven op uitstroom bij gerenommeerde bedrijven, geven we ze een heel ander gevoel mee.”

Anouk is ook blij te merken dat leerlingen zelf steeds trotser worden op hetgeen ze bereiken. “Leerlingen willen graag laten zien wat ze kunnen. De TOP Academie faciliteert dat. Onze leerlingen doen iets waar ze trots op mogen zijn. Waar ze vol trots over mogen vertellen. Want ze kunnen van alles. Ik probeer dat zo veel mogelijk aan te moedigen; ‘Kijk waar je rondloopt! Je hebt zóveel mogelijkheden.’ Dat gevoel gaat naarmate de tijd verstrijkt ook meer bij leerlingen leven. Je ziet ze veranderen en volwassener worden door de grote verantwoordelijkheid die ze krijgen. Ze zien het echte leven. In het eerste jaar zitten ze vaak nog een beetje giechelig bij elkaar. Maar naargelang het schooljaar vordert, kiezen ze steeds meer voor zichzelf. Zo van: ik ga op tijd zijn en het onderste uit de kan halen. Want ze weten: ik doe belangrijk werk.”