In gesprek met Andrew Marlissa van ABC Groep over de TOP Academie Jobcoaching

In gesprek met Andrew Marlissa van ABC Groep over de TOP Academie Jobcoaching

Jobcoaching tijdens stage zorgt voor duurzaam werksucces’

 

TOP Academie-leerlingen jobcoaching bieden tijdens hun stage en de transitie naar werk; het was een langgekoesterde wens van Learn2Work. Want op het gebied van duurzame uitstroom in het werkveld lagen nog mogelijkheden voor verbetering, zo vond het team. Learn2Work ontwikkelde daarom het TOP Academie Jobcoach-programma, en ging voor de uitvoering ervan een samenwerking aan met coachingsbureau ABC Groep. Al gedurende hun stages worden leerlingen en de stagebedrijven zo ondersteund bij de overstap naar werk. En ook na de transitie naar een uiteindelijke werkplek loopt de begeleiding voor solide uitstroom door.

De eerste TOP Academie-leerlingen zijn via de nieuwe samenwerking inmiddels goed en wel uitgestroomd op de arbeidsmarkt. Maar als het aan Andrew Marlissa, directeur van het coachingsbureau ligt, is dit slechts het begin. “We gaan dit schooljaar nog een flinke groep leerlingen en hun toekomstige werkgevers begeleiden, en blijven ook na de overstap naar werk met ze in contact. Als TOP Academie Jobcoach zijn wij er voor vragen, inzichten en ontzorging. Een intensief, maar prachtig traject dat we duurzaam voort willen zetten. Want met soms maar een klein duwtje in de juiste richting maken we echt het verschil. Dat is gewoon supergaaf!”

Uitstroom en aangrenzende thema’s

Het is zomer 2021 wanneer de eerste coachingstrajecten van start gaan. Leerlingen – en ook hun werkgevers – krijgen intensieve begeleiding bij de realisatie van het aankomende dienstverband. Niet alleen de uitstroom in arbeid is veelvuldig onderwerp van gesprek. Ook allerlei aanpalende thema’s komen aan bod. Marlissa: ”Huisvesting, schuldenproblematiek, noem maar op. Wij coachen bewust heel breed. Want alleen op die manier kunnen de TOP Academie-leerlingen ook in de toekomst hun werk blijven doen. We gaan voor succes op de lange termijn.”

Dat de resultaten goed zijn, daar twijfelt de directeur en jobcoach geen moment over. “De eerste uitkomsten zijn al ontzettend veelbelovend. Een TOP Academie-leerling die stage liep bij Hago Zorg in het Erasmus MC bijvoorbeeld, werkt daar inmiddels een tijd naar ieders tevredenheid met een contract. De leerling kende het bedrijf al goed, maar kan met vragen altijd bij ons terecht en doet dat dan ook. Heel praktisch over het werk zelf, en daarnaast over onderwerpen in de privésfeer die haar prestaties op de werkvloer kunnen beïnvloeden.” Ook voor de werkgever is de coaching van toegevoegde waarde gebleken. “In onze rol als TOP Academie Jobcoach ontzorgen we, onder meer op het gebied van formulierwerk voor subsidiestromen. We geven waar nodig andere praktische handvatten. En we zorgen voor een stukje evaluatie en inzicht. Die tweeledigheid is als je het mij vraagt de kracht van dit project.”

Contact voor helderheid

Ook wanneer de werksituatie minder overzichtelijk is dan de bovenstaande, schieten Marlissa en zijn team te hulp. “Een andere leerling uit de eerste groep liep stage bij een Rotterdams restaurant en kon daar blijven werken. Maar door corona en de bijbehorende restricties moest hij tijdelijk iets anders gaan doen. Hij is vervolgens via de GGD als verkeersregelaar bij testlocaties ingezet. Op zo’n moment is goed contact tussen de werknemer en werkgever belangrijk. Om duidelijkheid te scheppen over hoe de situatie precies in elkaar steekt, waarom op de betreffende manier gehandeld wordt en hoe de betalingen geregeld zijn, om maar wat te noemen. Het is dan fijn om te merken dat onze hulp ook echt tot die helderheid leidt.”

De coaches zijn niet alleen tijdens de stageperiode betrokken bij die eerste lichting uitstromers. Ze blijven het voorlopig ook nog een tijd. Want waar de TOP Academie Jobcoach voor het eerst wordt ingezet tijdens het staartje van de opleiding, blijft er ook na de overstap naar werk sprake van regelmatig contact. “We hebben het project enkele maanden voor afronding van hun TOP Academie-tijd opgestart, en sluiten onze coaching aan deze jongeren niet eerder dan 2 jaar later af. In eerste instantie zagen of spraken we elkaar tijdens die transitie op wekelijkse basis. Later in het traject gebeurde dat op geleide van behoefte vanuit de leerling en werkgever. En dat is nu nog steeds het geval.”

Van achtervang tot bemiddeling

Marlissa en het team van Learn2Work zijn geen vreemden van elkaar. Hun paden kruisten elkaar eerder al eens in het werkveld. Het is dan ook niet geheel toevallig dat ze in een samenwerking belandden. “Toen naar voren kwam dat er behoefte aan begeleiding bij uitstroom is, zijn we een kop koffie gaan drinken. Om te bepalen: wat willen we bereiken en kunnen wij dat samen doen?”

Het TOP Academie-team en Marlissa bleken op één lijn te zitten. “En wij kunnen invulling geven aan hun wens. Want jobcoaching is onze core business, we zijn graag van betekenis voor leerlingen van praktijkscholen en we kennen de doelgroep goed. In onze coaching aan mensen uit de sociale werkvoorziening, Wajongers en de banenafspraakdoelgroep zijn wij altijd al bezig om een balans te vinden tussen werk en privé. Een succesvol traject hangt immers met beide aspecten samen. Bij de TOP Academie-jongeren is dat precies zo.”

Format en matching

En dus werd er gezamenlijk verdere invulling gegeven aan het TOP Academie Jobcoach-programma. “Wanneer een TOP Academie-leerling in het laatste jaar zit en stage loopt, maken we op basis van voorinformatie een match met een van onze coaches. Een kwetsbaar meisje zal ik bijvoorbeeld aan een dame koppelen die empathisch kan luisteren.” Wat volgt is een gezamenlijke kennismaking met de leerling en de werkgever. “Dit om te horen waarnaartoe wordt uitgestroomd, wanneer dat gebeurt en hoe het werknemerschap eruit gaat zien. En, heel praktisch, voor een rondje over de toekomstige werkvloer. Op die manier bouwen we een relatie op en kunnen we een plan opstellen. Met doelen en gewenste ontwikkelingen.”

“Zodra de leerling in dienst komt bij de werkgever, pakken wij door met het jobcoachen aan zowel de kant van de oud-leerling als de werkgever”, zo vervolgt de directeur. “Want hoe gaat het? Wat zijn de aandachtspunten? En hoe frequent is contact gewenst? De werkgever is vaak het voormalige stagebedrijf. De leerling is daar al bekend en dus blijven we in zo’n geval waarschijnlijk vooral als achtervang betrokken. Het kan overigens ook om een werkplek elders gaan. Dan helpen we zo nodig bij het zoeken naar een geschikt bedrijf, maar kunnen we ook voor de bemiddeling zorgen. Het is echt maatwerk. Wij leveren waar in dat specifieke traject behoefte aan is.”

Met passie en energie de doelgroep coachen

En zo maken Marlissa en 6 andere coaches zich momenteel op om de routes van een nieuwe groep leerlingen in hun laatste jaar te monitoren en begeleiden. Vooralsnog gaat het om TOP Academie-uitstromers uit de regio Rijnmond. “Al zijn we zó enthousiast over dit concept, dat we het ook breder uit zouden willen rollen.”

De directeur mag dan aan het roer van de organisatie staan, hij staat ook zelf weer in de startblokken om aan het coachen te slaan. “Ik vind het niet alleen belangrijk om mijn bedrijf met dit programma naar een nieuw niveau te tillen, ik krijg ook ontzettend veel energie van onderdeel van het geheel zijn. Coachen is en blijft mijn passie. Het geeft me een kick om rechtstreeks mooie resultaten te faciliteren. En er is genoeg te doen!”

Geen pilot maar langdurig partnerschap

Met de eerste mooie resultaten op zak is Marlissa vastbesloten om ook alle andere trajecten tot een goed einde te brengen. “Ik spreek dan ook niet van een pilot, maar echt van een langdurige samenwerking. Ja, het is een aardige tijdsinvestering die we hier doen. Maar alleen zo bouw je een vertrouwensband op en weet je wat je aan elkaar hebt. Zeker bij deze specifieke doelgroep is daar echt behoefte aan. En we hebben ons hieraan gecommitteerd, dus dan gaan we er ook helemaal voor. We zorgen dat we van dienst zijn, en dat het beter wordt dan hoe het was. Bij iedere leerling weer.”