Werken bij Learn2Work en de TOP Academie

Werken bij Learn2Work en de TOP Academie

De TOP Academie is een van de programma’s van Learn2Work. Learn2Work is een kleine onderneming die met haar programma’s onderwijs en arbeidsmarkt verbindt. Met onze programma’s maken wij het verschil en dat vinden wij heel belangrijk. Ons doel: jongeren perspectief op werk bieden. Hoe doen we dat? Door leerlingen te laten leren in de praktijk! 

Wat zijn TOP Academies?

TOP Academies zijn samenwerkingsverbanden. In deze samenwerkingsverbanden leiden bedrijven en scholen jongeren zonder startkwalificatie samen op. Deze jongeren, met een diploma lager dan MBO 2 niveau, worden opgeleid voor een baan in een kansrijke sector. Ze volgen een lesprogramma dat is afgestemd op de wensen en behoeften van de arbeidsmarkt en leren het vak van ervaren medewerkers.

Dit alles gebeurt in de praktijk, in het bedrijf. Ook de schoollessen worden waar mogelijk, door de schooldocent op het bedrijf gegeven.

Wat is de functie van Learn2Work hierin precies?

Learn2Work zet deze TOP Academies samen met scholen en bedrijven op. Wij organiseren, faciliteren, geven advies, beheren en zorgen voor de (door)ontwikkeling van deze samenwerkingsverbanden. Wil je nog wat meer informatie? Bekijk onze animatie waarin het programma stap voor stap wordt uitgelegd.

Naast de TOP Academie is PRJCT 925 een programma dat we veelvuldig in onze trajecten inzetten. Het is een training waarbinnen jongeren bouwen aan hun arbeidsidentiteit en beroepshouding.